Wspieramy Startupy

Fundacja Adventures

Czym się zajmujemy?

Fundacja Ad Ventures zajmuje się upowszechnianiem postaw przedsiębiorczości wśród ogółu społeczeństwa i wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności pomocą w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na bazie innowacyjnych pomysłów, inicjowaniem i wspieranie nowatorskich rozwiązań́ w różnorodnych dziedzinach życia, szczególnie w organizacji przedsiębiorstw oraz użyteczności Internetu oraz propagowaniem wśród studentów otwierania działalności gospodarczych oraz prowadzeniem naukowej działalności kształcącej w kierunku prowadzenia przedsiębiorstwa.

Currently we are looking for

Startups using localization services. Investment of buyout possible.

Nasze działania

KRKroad photoKRKroad photoKRKroad photoKRKroad photo

KRKroad

Miejski Program Przedakceleracyjny organizowany przez Fundacje dla Urzędu Miasta Krakowa. W 2016 roku skierowany dla projektów z Ukrainy, a w 2017 dla krakowskich projektów na wczesnym etapie.

www.krkroad.pl
Pitch Perfect photoPitch Perfect photoPitch Perfect photoPitch Perfect photo

Pitch Perfect

Program darmowych szkoleń z przygotowania pitchdeców dla projektodawców na wczesnym etapie. Kładący silny nacisk zarówno na zawartość marytoryczną pitchdecków jak i ich wygląd.

Dragon Events photoDragon Events photoDragon Events photoDragon Events photo

Dragon Events

Aplikacja wykorzystująca roszerzoną rzeczywistość oraz mechanizmy gamifikacji do aktywizacji uczestników wydarzeń, zwiększania networkingu oraz szerzenia wiedzy merytorycznej na temat startupów.

www.dragonevents.pl
Startup DataBase photoStartup DataBase photoStartup DataBase photoStartup DataBase photo

Startup DataBase

Baza polskich startupów, zawierajaca informacje takie jak ilosć i wielkosć inwestycji, branża, informacje na temat pomysłodawców itd. Obecnie przygotowujemy część bazy dotyczącej województwa małopolskiego

www.startupy.ad-ventures.pl
MeetVC photoMeetVC photoMeetVC photoMeetVC photo

MeetVC

Cykliczne spotkania z funduszami inwestycyjnymi majace na celu przedstawienie profilu inwestora, ticketu inwestycyjnego oraz warunków inwestycji

www.meetVC.pl
Fund DataBase photoFund DataBase photoFund DataBase photoFund DataBase photo

Fund DataBase

Baza funduszy, akceleratorów oraz inkubatorów działających na terenie Polski wraz z najważniejszymi informacjami takimi jak wielkość inwestycji, faza, portfolio itd.

www.vc.ad-ventures.pl

Potrzebujesz pomocy?

Prowadzisz startup, masz pomysł lub jesteś naukowcem chcącym komercjalizować swoje badania?

Baza Startupów

Chciałbyś zrealizować wydarzenie? Masz pomysł na program? Chciałbyś zorganizować szkolenie? Lub w inny sposób pomoc ekosystemowi startupów? Porozmawiajmy!

Chętnie podzielimy się swoją wiedzą w tematyce startupów, inwestycji czy technologii oraz doświadczeniami organizacyjnymi.

Zgłoś swoją incjatywe

Chciałbyś zrealizować wydarzenie? Masz pomysł na program? Chciałbyś zorganizować szkolenie? Lub w inny sposób pomoc ekosystemowi startupów? Porozmawiajmy!

Chętnie podzielimy się swoją wiedzą w tematyce startupów, inwestycji czy technologii oraz doświadczeniami organizacyjnymi.

Nadchodzące Wydarzenie

Chciałbyś zrealizować wydarzenie? Masz pomysł na program? Chciałbyś zorganizować szkolenie? Lub w inny sposób pomoc ekosystemowi startupów? Porozmawiajmy!

Chętnie podzielimy się swoją wiedzą w tematyce startupów, inwestycji czy technologii oraz doświadczeniami organizacyjnymi.

Want to work with startups?

Are you a corporation, a governmental body or local authority representative and you want to organise an acceleration program?